En vejviser på Skagens 3 kirkegårde.

skagen_kirke
Skagens ældste kirkegård lå omkring den tilsandede kirke og har været begravelsesplads for Skagen sogn i mere end 400 år. Den blev - som kirke - ødelagt ved sandflugten i slutningen af 1700-tallet.

Som afløser for denne oprettedes i 1809 to kirkegårde,
skagen_kg
en i Højen
skagen_kgog en i Skagen (Markvej).
skagen_kgSkagen kirkegård blev snart for lille - den benyttedes jo også af beboerne i landsognet - og man måtte derfor se sig om et andet sted til begravelser. Umiddelbart syd for Skagen kirkegård fandtes et højtliggende klitområde, som man fadt velegnet. Klitterne planeres, pladsen indhegnet og begyndelsen til Skagen Assistents Kirkegård var gjort.
skagen_kgDen første begravelse fandt sted den 26. oktober 1884. Det var besætningen fra den strandede svenske skonnert ”Siri”. Et jernkors umiddelbart øst for kunstnergraven viser stedet. Graven lå dengang i kirkegårdens nordvest hjørne. Tekst: Herunder hviler 2den styrmand Carl Herman Baasted født på Frederikshald 7de juni 1865 omkom ved Skonnertskib ”Siris” forlis på Skagen 18de october 1884. Bagsiden: Velsignet være dit Minde.
skagen_kgSiden er kirkgården udvidet flere gange- sidst i 1981 - og dækker nu et areal på 60.000 m2.


Fra kapellet – opført i 1925 af arkitekt Ulrik Plesner – går man mod nord til en bred gang i kirkegårdens længde.
skagen_kg

Her vil man på nordsiden snart se kunstnergraven, hvor flere af familien Brøndum, maleren Anna og Michael Ancher, P. S. Krøyer, Carl Locher og arkitekt Ulrik Plesner er begravet.
skagen_kg
På modsatte side af længdegangen er Lars Kruses grav. Ved nordvest hjørnet af kunstnergraven findes det før omtalte jernkors på kirkegårdens ældste grav. På mange gravsten ses ofte inskriptionen DBM – dannebrogsmand – det fortæller os, at her er en af de gamle redningsmænd, som gang på gang har vovet livet for at bjerge andre mennesker, begravet.
skagen_kgEn høj sten med bronzerelief – syd for længdegangen – er rejst over fiskereksportør Peter Andersen. På stenen står bl.a. ”Du lindrede glad din næstes nød, vi fromt dig takker ved din død”. Peter Andersen havde en meget fin følesans, han kunne mærk, når en sene var kommet ud af leje eller et brud var sat forkert sammen og magtede så at få det sat på plads igen. Mange mennesker er kommet til Ham på krykker og er gået fra ham med krykkerne på nakken. Han var kendt og agtet over hele landet, og den smukke sten er skænket af taknemmelige mennesker, som han har hjulpet
skagen_kgEndvidere er der tyske og engelske krigsgrave fra 1. Verdenskrig og en engelsk grav fra 2. Verdenskrig. I den engelske grav fra 1. Verdenskrig er endvidere begravet en ung mariner, der omkom ved et ulykkestilfælde, da det engelske slagskib `Rodney` besøgte Skagen sommeren 1938. `Rodney` var et meget stort skib – det lå på reden – og havde 1300 mands besætning, deriblandt en præst. Han blev begravet med fuld militærhonnør – hornorkester, som man havde med om bord og geværsalut over graven – en søndag eftermiddag i øsende regn.
skagen_kg

Og så slutter vi, hvor vi begyndte ved kapellet.

Lige nord for dette er et monument, rejst 1948 til minde om de, der blev derude og ikke fandt en grav på det faste land. Skulpturen forestiller en synkende fiskekutter og rundt om soklen står navnene på de omkomne fra 1862 til i dag.

Havet er Skagens eksistensgrundlag, men er også en hård og ubønhørlig nabo.

Når man tænker på den karrige jordbund og den barske blæst, forbavses man over den frodighed og skønhed, der hviler over dette fredlyste sted.
Tekst og opstilling: Thorkild Søndergaard.

Tilbage